کارخانه اره کشی لوکاس مورد استفاده برای فروش خانه و باغ