برآورد هزینه در ساعت 250 تن از دستگاه های سنگ شکن شن کامل